HERZ BIOENERGIE SRL (denumită în continuare „Herz”) apreciază vizita dumneavoastră pe paginile noastre de internet și pe aplicațiile mobile (denumite și „Oferta online”), precum şi interesul față de compania și produsele noastre.

1. Herz BIOENERGIE SRL vă respectă intimitatea

Protecția vieții private pe parcursul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și securitatea tuturor datelor de afaceri reprezintă preocupări importante pentru noi, aspecte pe care le avem în vedere în toate procesele noastre de afaceri. Păstrăm confidențialitatea datelor cu caracter personal colectate în timpul vizitei dumneavoastră pe ofertele online și le procesăm doar în conformitate cu reglementările legale.

Protecția datelor și securitatea informațiilor sunt incluse în politica noastră corporativă.

2. Operatorul

HERZ BIOENERGIE SRL este operatorul responsabil pentru procesarea datelor dumneavoastră; excepţiile sunt enumerate în prezenta notificare.

Datele de contact sunt:

HERZ BIOENERGIE SRL Municipiul Cluj-Napoca, Strada CONSTANTIN NOTTARA, Nr. 39, Etaj E, Ap. 5, Judet Cluj, inmatriculata la ONRC sub nr. J12/3437/2013, avand CUI RO32505273 reprezentata prin administrator Nistor Mihai, e-mail: office@herz-bioenergie.ro , telefon: +40728 883356

3. Colectarea, procesarea şi folosirea datelor cu caracter personal

3.1. Categorii de date prelucrate

Sunt procesate date de comunicare (de exemplu, nume, telefon, e-mail, adresă, adresă IP).

3.2. Principii

Datele cu caracter personal reprezintă toate informațiile cu privire la o persoană fizică identificată sau identificabilă, precum: nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail care sunt chestiuni legate de identitatea unei persoane.

Colectăm, procesăm şi folosim datele cu caracter personal (inclusiv adresa IP) numai atunci când există o bază legală pentru acestea sau v-ați exprimat acordul în acest sens, de exemplu, în scopul înregistrării.

3.3. Scopurile procesării datelor și bazele legale

Atât Noi, precum şi furnizorii de servicii contractaţi procesăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

3.3.1. Pentru furnizarea Ofertei online

  • Bază legală: Interes legitim din partea noastră pentru marketing direct, în măsura în care acest lucru are loc în conformitate cu legislația privind protecția datelor și legea concurenței.

3.3.2. Pentru a răspunde solicitărilor utilizatorilor, prin intermediul unui formular de contact

  • Bază legală: Interes legitim din partea noastră pentru marketing, precum şi pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre, în măsura în care acest lucru are loc în conformitate cu legislația privind protecția datelor și legea concurenței.

3.3.3 Pentru remedierea deranjamentelor și din motive de securitate

  • Bază legală: îndeplinirea obligațiilor legale în vederea asigurării securității datelor și interesul legitim față de remedierea deranjamentelor și securitatea ofertelor noastre.

3.3.4. Pentru autopromovarea și promovarea de către ceilalți, precum și cercetarea de piață și realizarea analizei în domeniul de aplicare permis legal sau pe baza acordului obținut

  • Bază legală: acord / interes legitim din partea noastră pentru marketing direct, în măsura în care acest lucru are loc în conformitate cu legislația privind protecția datelor și legea concurenței.

3.3.5. Pentru asigurarea și apărarea drepturilor noastre

  • Bază legală: interes legitim din partea noastră față de asigurarea și apărarea drepturilor noastre.

3.4. Transferul de date

3.4.1. Transferul de date către alți operatori

Datele cu caracter personal sunt transmise către alți operatori, în principal, doar atunci când este necesar pentru executarea unui contract, în cazul în care noi sau terța parte avem un interes legitim în acest transfer sau dacă v-ați dat acordul. Detalii despre bazele legale pot fi găsite la punctul 3.3 “Scopurile procesării datelor și bazele legale”. Suplimentar, datele pot fi transferate către alți operatori când avem obligaţia legală în acest sens sau în baza reglementărilor administrative sau juridice aplicabile.

3.4.2. Furnizorii de servicii (generale)

Implicăm furnizori externi de servicii pentru sarcini precum servicii de marketing, programare, găzduire de date și call center. Am ales furnizorii de servicii în baza unei selecţii atente și le monitorizăm activitatea, la intervale regulate, în special pentru a ne asigura că datele dvs. personale sunt gestionate și păstrate în siguranță. Impunem furnizorilor de servicii respectarea confidențialităţii şi respectarea reglementărilor legale. Alte entităţi legale ale Grupului Herz pot fi, de asemenea, definite ca furnizori de servicii.

3.4.3. Transferul către entităţi din afara SEE

Putem, de asemenea, să transmitem datele cu caracter personal în afara SEE, în aşa-numitele ţări terţe. În acest caz, ne asigurăm, înainte de transmitere, că entitatea respectivă fie oferă un nivel adecvat de protecţie a datelor, fie v-aţi dat acordul în acest sens.

Puteți obține o prezentare generală privind entităţile din țările terțe și o copie a regulilor convenite pentru a garanta standardul adecvat de protecție a datelor. Rugăm să utilizați informațiile de la punctul 2 “Operatorul”.

3.5. Durata stocării, perioade de retenție

În principiu, stocăm datele dvs. atât cât este necesar pentru a furniza Oferta online și serviciile asociate sau când avem un interes legitim în stocarea acestora (de exemplu, este posibil să avem în continuare un interes legitim cu privire la marketingul prin poștă). În toate celelalte cazuri ștergem datele dvs. cu caracter personal, cu excepția acelor date pe care trebuie să le stocăm pentru îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, avem obligaţia să punem la dispoziție documente precum contracte și facturi pentru o anumită perioadă de timp, ca urmare a perioadelor de retenție conform codului fiscal și comercial).

4. Utilizarea cookie-urilor

Pentru furnizarea Ofertei online pot fi folosite cookie-uri şi alte tehnologii de urmărire.

Cookie-urile sunt fișiere text mici care pot fi salvate pe dispozitivul dvs. atunci când vizitați o Ofertă online. Urmărirea este posibilă folosind diverse tehnologii.

4.1 Categorii

4.1.1 Cookie-uri tehnice necesare

4.1.2 Cookie-uri şi tehnologii de urmărire care nu sunt obligatorii d.p.d.v. tehnic

Folosim cookie-uri pentru marketing şi tehnologii de urmărire numai dacă v-aţi exprimat acordul în acest sens.

Folosirea cookie-urilor de marketing şi a tehnologiilor de urmărire ne oferă atât nouă, precum şi partenerilor noştri, posibilitatea de a vă pune la dispoziţie oferte relevante ce rezultă din analiza comportamentală de utilizator.

4.2 Management-ul modulelor cookie şi tehnologiilor de urmărire

4.2.1 Dezactivarea cookie-urilor

Dacă doriţi dezactivarea cookie-urilor, atunci trebuie să accesaţi setările browser-ului dvs. Rugăm să luaţi în considerare faptul că prin această măsură poate fi afectată funcționalitatea site-ului.

4.2.2 Management-ul modulelor cookie şi tehnologiilor de urmărire care nu sunt obligatorii d.p.d.v. tehnic

Atunci când vizitați site-urile noastre pentru prima dată veți fi întrebat într-o fereastră pop-up dacă sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor de confort şi a celor de marketing, respectiv tehnologiilor de urmărire.

De asemenea, la setările noastre privind confidenţialitatea există opţiunea să revocaţi acordul deja exprimat, cu efect pentru viitor sau să vă exprimaţi acordul la un moment ulterior.

5. Google

5.1 Google Maps

Această pagină foloseşte serviciul Google Maps. Pentru utilizarea funcțiilor Google Maps, este necesar să stocați adresa IP. Utilizarea Hărților Google este în interesul unei prezentări atrăgătoare a Ofertelor noastre online și al listării ușoare a locurilor pe care le-am înscris pe site. Aceasta reprezintă un interes legitim predominant din partea noastră în sensul articolului 6 secțiunea 1 lit. f GDPR.

Consultați politica de confidențialitate Google pentru mai multe informații despre manipularea datelor utilizatorilor: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

6. Link-uri externe

Oferta noastră online poate conţine link-uri catre site-urile terţilor – către furnizori care nu sunt asociați cu noi. După ce daţi click pe link, nu mai avem nicio influență asupra colectării, prelucrării și utilizării oricăror date cu caracter personal care sunt transferate unor terțe părți prin accesarea link-ului (de exemplu, adresa IP sau adresa URL a site-ului unde se află link-ul), deoarece controlul nostru asupra comportamentului terţilor este retras. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru prelucrarea unor astfel de date cu caracter personal de către terți.

7. Securitate

Angajații noștri și companiile care furnizează servicii în numele nostru au obligația asigurării confidențialității și respectării legislației aplicabile privind protecția datelor.

Luăm toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura niveluri adecvate de securitate și pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal administrate de către noi, în special împotriva riscurilor de distrugere neintenţionată sau ilicită, manipulare, pierdere, modificări sau dezvăluire ori acces neautorizat. Măsurile de securitate vor fi îmbunătăţite constant ţinând cont de progresul tehnologic.

8. Drepturile dumneavoastră

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să consultați secțiunea “Operatorul”. Când ne contactați, vă rugăm să vă asigurați că datele introduse pot conduce la identificarea dvs. ca persoană.

8.1. Dreptul de informare și acces:

Aveți dreptul de a obține informaţii privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și să vă exercitaţi dreptul de informare privind datele personale.

8.2. Dreptul la corectare și ștergere:

Puteți să solicitaţi ca datele incorecte să fie corectate și completate sau ca datele să fie șterse dacă cerințele legale aplicabile sunt îndeplinite. Acest drept nu se aplică în cazul oricăror date necesare în scopuri fiscale și contabile sau care fac obiectul unei obligații legale de retenţie.

Dacă accesul la astfel de date nu este necesar, procesarea acestor date este, cu toate acestea, restricționată (vedeți mai jos).

8.3. Restricționarea procesării:

Puteți solicita restricționarea procesării datelor dumneavoastră, dacă sunt îndeplinite cerințele legale.

8.4. Portabilitatea datelor:

Aveți dreptul de a primi datele pe care ni le-ați furnizat într-un format comun, structurat, ce poate fi citit de un software – dacă este posibil din punct de vedere tehnic – pentru solicitarea transferului datelor respective către un terț.

8.5 Opoziţie la procesarea datelor

8.5.1 Opoziţie la procesarea datelor – motive singulare

În măsura în care procesăm datele în baza unui interes legitim, conform descrierii din această politică de protecție a datelor, aveți dreptul să înaintați oricând o contestaţie la această procesare din motive care rezultă din situația dvs. specială.

Vom întrerupe apoi procesarea datelor dvs., cu excepția cazului în care putem dovedi, în conformitate cu reglementările legale, că avem motive valabile și legitime pentru procesarea ulterioară care prevalează asupra drepturilor, intereselor şi libertăţilor dumneavoastră sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție.

8.5.2 Opoziţie la procesare datelor în scop de marketing direct

Suplimentar, puteți refuza în orice moment procesarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, din motive organizaționale, este posibil să existe o suprapunere între refuzul dumneavoastră și utilizarea datelor respective în vederea desfășurării unei campanii aflate deja în curs.

8.6. Retragerea acordului:

Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor, aveți şi dreptul să vi-l retrageţi, cu efect imediat. Legalitatea prelucrării datelor înainte de revocarea acordului rămâne nemodificată.

8.7. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Puteți apela la autoritatea de supraveghere competentă din zona dumneavoastră de domiciliu/reşedinţă sau la autoritatea de supraveghere responsabilă în cazul nostru, respectiv:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poştal 010336
Bucureşti, România

Contact:

+40.318.059.211
+40.318.059.212

anspdcp@dataprotection.ro
http://dataprotection.ro

9. Copii

Această Ofertă online nu se adresează copiilor sub 16 ani.

10. Schimbarea politicii de protecție a datelor

Ne rezervăm dreptul de modificare a măsurilor noastre de securitate și protecția datelor. În astfel de cazuri, vom modifica în mod corespunzător, Notificarea privind protecția datelor. Astfel, vă rugăm să urmăriți versiunea actuală a Notificării privind protecția datelor, întrucât aceasta poate suferi modificări.

11. Contact

Dacă doriți să ne contactați sau pentru a vă exercita drepturile și pentru a raporta incidentele cu privire la protecția datelor ne puteți găsi la adresa prezentată în secțiunea „Operatorul”.